100 rokov Fatimy

TOPlist


Farské oznamy 11.12. - 17.12.2017.         .pdf

Liturgické čítania na dnešný deň

 • Možnosť adorácie tento týždeň v stredu Nedožery - Brezany od 16.00, štvrtok Pravenec od 16.00 a v utorok Poluvsie od 16.00
 • Zbierka na charitu bola 275 Eur.
 • V sobotu 15.12. o 6.00 bude v Poluvsí rorátna sv. omša. Doneste si sviečky.
 • V sobotu 15.12. v rámci adventu budeme mať v Pravenci o 20.00-22.00 moderovanú adoráciu.
 • Pozývame vás na farský ples, ktorý sa uskutoční 10. 2. 2018 so začiatkom o 18:00 v Kostole sv. Kataríny v Pravenci sv. omšou. Cena vstupenky je 20 €. Zakúpiť si ich môžete u Martina Pekára v Pravenci (tel. č.0910160505 ), Martina Šebesta v Poluvsii (tel. č. 0908085978), Petronely Šovčíkovej v Nedožeroch-Brezanoch (tel. č. 0908225295). Ak by chcel niekto podporiť ples akoukoľvek formou (modlitbou, finančne, materiálne...) organizátori plesu vám budú vďační.
 • Stretnutie detí a mladých, ktorí sa chcú tento rok zapojiť do koledovania a jasličkovej pobožnosti bude v nedeľu 17.12.2017 o 14.00 na fare
 • V starom kostole na stolíku je papier, na ktorý sa môžete zapísať, ak chcete, aby Vás v tomto roku navštívili koledníci. Koledovanie sa uskutoční v pondelok 25.12. 2017 po jasličkovej pobožnosti.
 • Kto v Poluvsí chce prijať do svojho domu koledníkov s Dobrou novinou v deň narodenia nášho Pána, prosíme, aby sa zapísal do zoznamu na zadnej lavici.
 • 15.12. sa začíname modliť deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“. Všetkých vás pozývame, aby ste sa doň zapojili. Kto má záujem pripojiť sa k deviatniku, nech sa prihlási v Poluvsí u pani kostolníčky a v Pravenci–Kolónii u pani Heleny Mačuhovej.
 • Spovedanie pred Vianocami bude v sobotu 16.12.Pravenec a Poluvsie Od 9.00 do 10.00 a Nedožery – Brezany od 10.30 do 11.30.
 • V Pravenci časť kolónia budem spovedať pred Vianocami v stredu 20. 12. Po sv. omši.
 • Chorých pred Vianocami budem spovedať vo štvrtok 21.12. od 8.00.Nahláste ich prosím v sakristii.
 • V piatok bude v Nedožeroch – Brezanoch detská sv. omša, po nej tvorivé dielne na fare – pečenie a zdobenie medovníčkov.
 • Budúcu nedeľu bude zbierka na renováciu farnosti.